Utvärdering  –  070-774 52 14   –  ola.wikander@gmail.com

Utvärderingsverkstad på Brunnsvik

Aktuellt nu är en utvärderingsverkstad för folkhögskolor – ledningar, kvalitetsansvariga m.fl. Avstamp sker 3-5 juni 2008. Inbjudan hittar du här

Inför avstampet har Bengt Göransson intervjuats som sina tankar kring och erfarenheter av utvärdering. Del I och Del II

Två tidigare verkstäder har genomförts. Ring så berättar jag gärna om formen för hur vi arbetat.

Utvärderinguppdrag

Jag genomför också utvärderingar. Uppdragsgivarna finns inom organisationer som IFMetall, TCO och LO.