Utbildning  –  070-774 52 14   –  ola.wikander@gmail.com

”Think about teaching” sa en amerikansk gästprofessor till mig under en kurs inom organisationutbildningen på Stockholms universitet. Då var det inte självklart för mig att ta till mig av det han sa, men på den vägen är det…

Utbildning inom vadå frågar många. Mina ämnesområden är krishantering, utvärdering, ledarskap mm. Det kan tyckas spreta väl mycket åt olika håll. Kanske blir det lättare när du förstår att jag är civilekonom med inriktning på organisation och i grunden sjökapten.

Med risk för att bli pretentiös är för mig nyckelordet i utbildning lärande. Det är stimulerande att kunna bidra till andras lärande. Mitt eget lärande är en förutsättning för andras. Att arrangera och kreera kurser är en del i min kompetens och något som helt klart stimulerar mig. Hur skall ett upplägg göras för att deltagarna och jag skall vara engagerade i det vi håller på med? Vad kan jag göra för att skapa intresse för ämnet?

Flera kurser leder jag tillsammans med andra. Det är en fördel och stor förmån. När vi är två kursledare kan vi komplettera varandra, både ämnesmässigt och pedagogiskt. Det är sällan det slår fel: i utvärderingar brukar deltagare framhålla värdet av att vi varit två.

Samarbetspartnerna är flera. När det gäller krishantering är det Magnus Brolin och Per Calleberg i företaget BrolinWestrell Krisledningsövningar genomför jag tillsammans med kollega Hans Rosendahl. Vi är båda konsulter inom Kunskapsbolaget.