Länkar  –  070-774 52 14   –  ola.wikander@gmail.com

Länkar krishantering och säkerhet

Statens haverikommission utreder olyckor. Du kan prenumerera på nyhetsbrevet där man tillkännager färdiga utredningar vilka du sedan kan ladda hem.

Socialstyrelsen ger ut KAMEDO-rapporter över inträffade katastrofer i Sverige och världen. Dessa har ett medicinskt perspektiv men innehåller ofta också en del om mänskligt beteende och reaktioner.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är hopslagningen av Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar. MSB finns här

Statens räddningsverk och Krisberedskapsmyndigheten publicerade rapporter och annat material inom området kris och katastrof. Deras publikationer finns att tillgå på nya myndigheten MSBs hemsida.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut tidningen TJUGOFYRA7. Tidningens hemsida

I nummer 3 2009 AV TJUGOFYRA7 finns en artikel med rubriken Vem bär egentligen ansvaret. Där intervjuas professor Sven-Ove Hansson som bl a säger: “Det är ett uppenbart konstruktionsfel att en bil kan framföras i en fart som inte är säker”. Tänkvärt!?

Brandskyddsföreningen ger ut tidningen Brandsäkert. I nummer 8 2005 var en artikel med rubriken “Nödutgång nästa” införd. Här återgavs forskningsförsök från utryming av IKEA-varuhus.

Nödmeddelanden över fartygets PA-system är ett projekt stött av Vinnova. Texten har en stor bredd och rör hela Crowd-managementområdet. Rekommenderas varmt!

Kommunikologi

Enkelt uttryckt är kommunikologi en disciplin; läran om kommunikation och förändring där kommunikation definieras som allt beteende och alla upplevelser.

De flesta kommunikologer har gått sin utbildning i regi av Studio KOM FOR. På den sidan finns kärnan och ursprunget till kommunikologin beskriven. Kommunikologin är en vidareföring av kommunikationstraditionen i Palo Alto och Gregory Bateson.

Ekonomi

Studenter och andra kan ha stor nytta av sajten Expowera. Under Ekonomi bjuder de på en hel del matnyttigt för den som försöker förstå mer om ett företags ekonomi.

Bonanza heter ett utbildningsföretag som arbetar mycket med ekonomi i bilder. De ger ut programmet Bonanzagraf med vilket man kan göra överskådliga grafer som gör det lättare att förstå ett företags Resultat- och Balansräkning.

Länkar till samarbetspartner och närstående

Magnus Brolin och Mikael Westrell är psykologer och verksamma inom området krishantering. De stöder bl.a. företagsledningar i deras hantering av kriser. BrolinWestrell heter företaget. Per Calleberg, också psykolog, är anställd i företaget och leder kurser i krishantering tillsammans med mig.

Jag delar kontor med sexton andra småföretagare på Hornsgatan 103 i Stockholm. Vi är arkitekter, fotografer, medianalytiker, IT-mänskor. Flera av oss är verksamma med utbildning. Vår hemsida hittar du här

Projektor heter företaget hos oss som arbetar med digital bildbehandling. De klarar, vilket är mycket lättare sagt än gjort, att göra utskrifter som exakt stämmer överens med originalet. De arbetar också med utbildning i digitalt bildarbete.

Träningsläger för skolledare

En inbjudan till träningsläger för skolledare hittar du här