Krishantering  –  070-774 52 14   –  ola.wikander@gmail.com

Krishantering

Krishantering är ett vitt begrepp. De kriser jag och mina kollegor berör i utbildning och övningar är knutna till olyckor och andra svåra händelser.

Kurs i krishantering, CCM

Nästa kurs i krishantering genomförs 20-23 oktober 2015. Vinterns kurs går 8-11 mars 2016. Vid behov genomförs därefter ytterligare kurser. Kursbeskrivning hittar du här

Anmälan till kurs kan göras här

Kursledare är jag Ola Wikander, sjökapten och Per Calleberg, psykolog.

Krisledningsövningar

“Sexminutarn” är namnet på en form av krisledningövning som är så kort att det kan genomföras under ett ordinarie ledningsgruppsmöte. En första lägesbild skall inhämtas, beslut fattas, resurser anskaffas och inte minst behöver arbetet organiseras.

Även med mycket korta övningar kan insikt väckas och den mentala beredskapen höjas. Övningarna sätter igång något! Kort, enkelt men fortfarande med nerv och engagemang är ledord. Formen gör det lättare att det blir av!

Mer om Sexminutarn

Ledarskap i kriser heter en skrift skriven av Ragnar Kjeserud och Lars Weisaeth. Den är utgiven av Försvarsdepartementet och kan hämtas här Skriften är rakt på sak och enkel utan att förenkla. De båda författarna skriver på flera ställen “enligt vår erfarenhet”. Med tanke på att de verkligen har erfarenhet inom området finns det all anledning att ta det de skriver på allvar. Rekommenderas varmt!

Utbildning i utrymning

Vad händer när larmet går på ett hotell, i en galleria, ombord i en båt eller någon annan miljö där det vistas mycket folk? En vanlig uppfattning som dessvärre är felaktig är att folk reser sig upp och går ut när man får en uppmaning att göra det.

Under ca en halvdags utbildning kan utmaningarna personal i publik miljö ställs inför tydliggöras och diskuteras. Att ge exempel från olyckor är en väsentlig del i en sådan utbildning.

Artiklar, texter och intervjuer

Nedan hittar du några publicerade artiklar, andra texter och några intervjuer i form av MP3-filer. Texterna och inspelningarna är gjorda av mig, Ola Wikander, när inget författarnamn angetts.

Landperspektiv på en grundstötning publicerad i Svensk Sjöfarts Tidning.

Passivitet värre än panik Publicerad i Passagerarredaren.

Utdrag ur intervju med My Andersson, servitris på Cirkus i Stockholm när larmet gick p.g.a. brand inne på arenan.

Informationsutrop till passagerare är en artikel tillkommen som en del i ett Vinnovaprojekt om sjösäkerhet. Nicklas Timstedt

Om panik är en text med flera infallsvinklar kring begreppet panik. Texten är ett försök att möta den mycket vanliga uppfattningen om att ”det blir panik”!

Kort artikel om den geografiska databasen och andra hjälpmedel på MRCC, Sjöräddningscentralen i Göteborg.

Intervju med räddningsledarna Kjell Abrahamsson och Björn Wrandel på MRCC, Söräddningscentralen i Göteborg. Björn i bild. Kjell vid ortnamnsdatabasen

Intervju med besättningen på SAR-helikoptern Arlanda om räddningsinsatsen då Finnbirch förliste.

Bilderna till höger kan öppnas i större storlek. Styrman Fredik Linnéus i cockpit och helikoptern i helbild.

Efter bombhot – intervjuer kring utrymning. 080107
Det var match mellan Modo och Färjestad på Löfbergs lila arena när bombhot ringdes in till polisen. Efter några minuter fattade polisen beslut om att urymma arenan. Utrymningen genomfördes av vakter, publikvärdar och andra med uppdrag på arenan. Matchen spelades den 28/10 2006.

I det här “programmet” intervjuas säkerhetsansvarig, vaktchef och arenans Vd. Ca 15 minuter intervjuer i MP3-fil laddas ned här

Videoklipp
I maj 1985 utbröt brand på Bradford stadium. Ett vidoklipp från branden finns tillgängligt på BBC. Klippet visar tydligt hur snabbt ett brandförlopp kan vara. Ur utrymningssynpunkt säger filmen tyvärr inte speciellt mycket.

Övningar ombord – M/S Finneagle
Enligt ISM (International Safety Management som används inom sjöfarten) skall risker ombord identifieras och övas. Ombord på M/S Finneagle, i trafik mellan Kapellskär och Nådendal, övar man de risker man upptäckt finns. Ett besök vid en övning resulterade i en artikel med rubriken Övningar ombord.

Köksnissen vid branden på Beverly Hills Supper Club

Lyssna på utdrag.

Utdraget är hämtat ur ”När det otänkbara händer” av Amanda Ripley. Ripley är journalist och har i sin bok intervjuat många s k vanliga människor om deras erfarenheter från olyckor som 11 september, evakueringen av New Orleans inför orkanen Katrina, nödlandningar och även passagerare på Estonia. Dessa grundliga berättelser har hon tagit vidare till forskarna för att få deras perspektiv på mänskliga reaktioner vid olyckor.

Boken rekommenderas varmt! Inte minst för alla som kan komma att göra skillnad när passagerare eller gäster skall ut, fås att agera eller för alla del också, inte agera.

Ripley, Amanda. När det otänkbara händer. Forum 2008

En intervju med Amanda Ripley hittar du här