Kommunikologi  –  070-774 52 14   –  ola.wikander@gmail.com

Kommunikologi är läran om struktur och dynamik i kommunikation och förändring där kommunikation definieras som allt beteende (Bateson) och all upplevelse (Fleiner & Sjøbakken).

Kommunikation; från latinets communicare, göra gemensamt

Kompetensen vi kommunikologer fått i vår utbildning är tvärfacklig och till nytta i analys av mänsklig interaktivitet och i förändringsarbete.

Kommunikationstraditonen
För dig som har hjälp av några referenser kan nämnas Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Virgina Satir, John Grinder, Richard Bandler samt Truls Fleiner och Jorun Sjøbakken. De två senare är de som i Skandinavien utbildat många av oss kommunikologer.

En text om kommunikologi hittar du här Texten är ett utkast. Med dina frågor, kommentarer och feedback kan texten förbättras. Hör av dig när du har något att meddela!

Inbjudan till kommunikologikollegor – träna filtrering

Här hittar du inbjudan till att med kollegor träna filtrering